Nabory uczestników do projektów finansowanych z EFS

Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu „NOWY ZAWÓD – szansa dla mieszkańców Gminy Sabnie” (bezpłatne kursy zawodowe dla rolników i członków rodzin rolników), który jest realizowany przez Urząd Gminy Sabnie (więcej informacji).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje, że w roku 2011 zakończył się nabór uczestników do projektu pt. „Perspektywy”. Aktywizacja kobiet z gminy Sabnie nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy w roku 2012.

Dodaj komentarz

Skip to content