NOWY ZAWÓD – szansa dla mieszkańców Gminy Sabnie

Tytuł projektu: „NOWY ZAWÓD – szansa dla mieszkańców Gminy Sabnie”
Okres realizacji: 1 marca 2011 – 31 sierpnia 2011
Wartość projektu: 48 660 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 48 660 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Celem ogólnym projektu jest wsparcie inicjatywy edukacyjnej pozwalającej na podniesienie aktywności zawodowej 20 rolników i członków rodzin rolników z terenu Gminy Sabnie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany do:

20 rolników (10 kobiet i 10 mężczyzn) zgodnie z definicją:

osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2008 Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), w szczególności, osoby które jednocześnie:

 • są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym,
 • są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie:

 • pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy.

W ramach projektu przewidziano bezpłatne zajęcia:

 1. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 2. szkolenie dla wszystkich uczestników w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. specjalistyczne szkolenia zawodowe:
  • kurs fryzjerstwa,
  • obsługa koparko-ładowarki,
  • obsługa kasy fiskalnej z podstawami obsługi komputera,
  • prawo jazdy kategorii C,
  • kurs operatora wózka widłowego,
  • a także inne.

Zajęcia odbędą się na terenie Gminy Sabnie.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu.

Biuro projektu

Urząd Gminy Sabnie
pokój nr 9 (parter)
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Tel.: 25 787 41 90, wew. 31
e-mail: fundusze@sabnie.pl

Poniedziałek – piątek, 7:45-15:45

Dokumenty

Plakat

 

Skip to content