Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Rada Gminy w Sabniach zatwierdziła taryfę na okres od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sabnie, obejmującą:

  1. cenę za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości 2,30 zł. netto plus podatek VAT,
  2. stawkę opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy 6 zł. netto plus podatek VAT (2 zł. netto plus podatek VAT za miesiąc).

Dodaj komentarz

Skip to content