Postępy w budowie Zbiornika Niewiadoma

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych prace na budowie zbiornika Niewiadoma trwają nieprzerwanie od momentu rozpoczęcia. Prowadzone są roboty ziemne pod zaporę czołową i czaszę zbiornika, przygotowywany jest teren w którym będzie znajdowała się budowla upustowa, a także przebudowywana jest linia energetyczna.

Na podstronie poświęconej Zbiornikowi Niewiadoma została umieszczona Kronika, w której można znaleźć zdjęcia wykonywane podczas budowy.

Dodaj komentarz

Skip to content