Rządowy Program Obudowy Zabytków

 

Działając na podstawie § 7 ust. 7 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną NR RPOZ/2022/3632/PolskiLad Gmina Sabnie zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Remont zabytkowego kościoła Najświętszego Zbawiciela  w Zembrowie” w zakresie wymiany poszycia dachu kościoła nad prezbiterium i dwoma zakrystiami blachą miedzianą, pokrycie blachą miedzianą podpór ścian kościoła, wymiana belek w wieżach kościoła pod dzwonami, budowa schodów na poziom dzwonów, wymiana drewnianych sklepień w wieżach kościoła.

Pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: p_arbaszewski@poczta.onet.pl; piwko@sabnie.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – przedmiar robót
  3. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy
  5. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego – decyzja konserwatora

 

Skip to content