Złote Gody w Gminie Sabnie

Dwanaście par z Gminy Sabnie, obchodzących 50-lecie związku małżeńskiego, otrzymało pamiątkowe medale, przyznawane przez Prezydenta RP. W imieniu głowy państwa odznaczenia wręczył wójt gminy Ireneusz Piotr Wyszyński oraz przewodniczący Rady Gminy Wacław Mikołajczuk. Uroczystość Złotych Godów małżonkowie obchodzili w czwartek 26 września. Została ona poprzedzona mszą świętą w intencji jubilatów odprawioną w kościele w Grodzisku … Dowiedz się więcej

„Niewielki wzrostem, ale wielki duchem” – wspomnienie św. Stanisława Kostki

18 września, w dniu wspomnienia św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, w kościele parafialnym w Zembrowie odbyła się uroczysta Msza Święta. Wzięły w niej udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zembrowie, wraz z panią dyrektor Jolantą Grzyb, panem katechetą Krzysztofem Błońskim oraz swoimi rodzicami . Spotkanie zorganizował ks. dr Piotr Arbaszewski – proboszcz parafii … Dowiedz się więcej

Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej. Co roku w przemyślany sposób jednoczy potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców przygotowujących pomoc materialną i dobroczyńców finansujących organizację projektu. Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 rodzin w potrzebie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin … Dowiedz się więcej

Podsumowanie projektu „LUBIĘ SZKOŁĘ – WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GMINY SABNIE”

W dniach 01.08.2012 r. – 31.08.2013 r. Gmina Sabnie realizowała projekt „LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie” o wartości 269 917 zł, przy dofinansowaniu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 261 187 zł (96,76%). Celem ogólnym projektu było pobudzenie do końca sierpnia 2013 r. aktywności uczniów Szkół Publicznych z terenu Gminy Sabnie … Dowiedz się więcej

Wakacyjny Obóz Edukacyjny w ramach projektu LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie

W dniach 20 – 26 lipca 2013 r. odbył się Wakacyjny Obóz Edukacyjny skierowany do uczniów uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie. Zorganizowano go w Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne „PROSERWY” w miejscowości Serwy k. Augustowa. W wypoczynku wzięło udział 60 osób. Uczniowie mieli zapewnione różne atrakcje oraz uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i sportowych. … Dowiedz się więcej

Skip to content