Postępy w budowie Zbiornika Niewiadoma

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych prace na budowie zbiornika Niewiadoma trwają nieprzerwanie od momentu rozpoczęcia. Prowadzone są roboty ziemne pod zaporę czołową i czaszę zbiornika, przygotowywany jest teren w którym będzie znajdowała się budowla upustowa, a także przebudowywana jest linia energetyczna. Na podstronie poświęconej Zbiornikowi Niewiadoma została umieszczona Kronika, w której można znaleźć zdjęcia wykonywane podczas … Dowiedz się więcej

Zakończono wybory sołtysów

14 lutego odbyło się ostatnie spośród zebrań na których mieszkańcy Gminy wybierali sołtysów i rady sołeckie. Jedynie w 4 spośród 20 sołectw funkcję sołtysa będą pełnić inne osoby niż dotychczas. Pełną listę można znaleźć na podstronie Sołtysi.

Nowa strona internetowa Gminy Sabnie

Prezentujemy Państwu nową stronę internetową Gminy Sabnie. Jej celem jest przekazywanie Mieszkańcom oraz wszystkim zainteresowanym informacji na temat Gminy, pracy Samorządu i urzędu gminy. Chcemy by stała się ona platformą kontaktową i forum konsultacji społecznych. Zapewniamy, że będzie regularnie aktualizowana i będzie można znaleźć na niej informacje na temat wydarzeń w Gminie, a także komunikaty … Dowiedz się więcej

Skip to content