Informacja na temat odbioru folii rolniczej

W  związku z otrzymaną informacją o odpłatnym odbiorze przez firmę komercyjną odpadów uprzejmie informuję, iż Gmina Sabnie przygotowuje wniosek do  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program zakłada prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku działalności rolniczej, tj. folii, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BigBag. Zagospodarowanie odpadów będzie nieodpłatne dla rolników.

Rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o ilości odpadów proszeni są o zgłaszanie się  do Urzędu Gminy Sabnie, pokój Nr 8.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content