Projekt scalenia gruntów w obrębach: Sabnie, Stasin i część obrębu Grodzisk

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie wyłożony jest do wglądu właścicieli działek projekt scalenia gruntów w obrębach: Sabnie, Stasin i część obrębu Grodzisk. Zapraszamy właścicieli gruntów do zapoznania się z projektem scalenia w terminie od 03.10.2019 r. do dnia 23.10.2019 r. w godzinach od 8.00 do 18.00.

Dodaj komentarz

Skip to content