Przebudowa drogi w Tchórznicy Szlacheckiej

23 maja 2019 roku Wójt Gminy Sabnie – Ireneusz Piotr Wyszyński,  oraz Skarbnik Gminy –  Katarzyna Kawczyńska, podpisali umowę o udzielenie dotacji za środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego  na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 000 złotych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 345 w miejscowości Tchórznica Szlachecka”. Ogłoszono przetarg, w którym zostały złożone 4 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy WIKRUSZ, za kwotę 153.597,10  złotych.

W dniu 24 czerwca 2019 roku podpisano umowę na wykonawstwo. Odcinek drogi o dł. 770m będzie wykonany do końca września bieżącego roku.

Wójt Gminy Sabnie składa serdeczne podziękowania Pani Marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej, jak również całemu Zarządowi Województwa Mazowieckiego  za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe jest zrealizowanie zadania.

Dodaj komentarz

Skip to content