Uruchomienie syren alarmowych w ramach Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19

W dniu 28 maja w godzinach od 08.00 do 18.00 podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-19 przeprowadzony zostanie trening działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów i miast na prawach powiatów. W czasie treningu zostaną uruchomione syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania.

Jednocześnie przypominamy, że:

  • sygnał modulowany trwający 3 minuty to ogłoszenia alarmu o zagrożeniach,
  • sygnał ciągły trwający 3 minuty  to odwołanie alarmu o zagrożeniach.

Dodaj komentarz

Skip to content