Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Honeste Vivere udzielający  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

wtorek – Gmina Sabnie- w godz. 745 – 1145– świadczenie usług w lokalu Urzędu Gminy

Zapraszamy do pobierania poradników w zakresie pomocy prawnej:

  1. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe
  2. Prawo rodzinne

Dodaj komentarz

Skip to content