Dofinansowania do poprawy łączności na terenie powiatu dla samochodów ratowniczych oraz ratownictwa wodnego

Dnia 21 marca (Pierwszy Dzień Wiosny) w ramach dobrej współpracy z Państwową Strażą Pożarną Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński podpisał umowę z Komendantem Powiatowym st.bryg. Tomaszem Wilkiem. Dotyczy ona dofinansowania do poprawy łączności na terenie całego powiatu dla samochodów ratowniczych oraz ratownictwa wodnego. Przekazana pomoc dla PSP jest wartości 27 000 zł. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Państwowa Straż Pożarna w Sokołowie Podlaskim od wielu lat owocnie i pozytywnie współpracuje z Gminą Sabnie, a także z działającą na jej terenie jednostką OSP Kupientyn, która posiada zespół ratownictwa wodnego. Dzięki podpisanej umowie wzrośnie poziom bezpieczeństwa w całym powiecie!

Dodaj komentarz

Skip to content