Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta.

Na poniższym wykazie ujęto dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu sokołowskiego, a także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

Załącznik:
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Dodaj komentarz

Skip to content