Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Ja w Internecie”

Zapraszamy dorosłych mieszkańców (powyżej 25 roku życia) gminy Sabnie na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Ja w Internecie”. Daj sobie szansę i naucz się korzystać z możliwości internetu!

Celem projektu realizowanego przez Gminę Sabnie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, jest zwiększenie wśród osób dorosłych umiejętności  poruszania  się  w  sieci,  wiedzy na temat bezpieczeństwa  w  Internecie  i wzmocnienia  pozycji  na  rynku  pracy.  Istotnym  elementem  szkoleń  jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.

Dla uczestników szkoleń będzie dostępnych siedem tematów szkoleniowych:

Rodzic w internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Rolnik w sieci, Kultura w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Mój biznes w sieci.

Do uczestnictwa w szkoleniach mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 25 lat, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne.

W ramach każdego obszaru tematycznego planowane jest przeprowadzenia szkoleń w ilości 12 godz. Termin realizacji szkoleń zostanie ustalony po zebraniu grup szkoleniowych.

Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy. Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Skip to content