Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wójt Gminy Sabnie informuje, że Gmina Sabnie otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2018r.”. Umowę dotacji podpisano w Warszawie w dniu 07.09.2018r. Gminie Sabnie przyznano dofinansowanie w wysokości  5386,94 zł, co stanowi do 80% kosztu kwalifikowanego zadania.

Z terenu gminy Sabnie łącznie odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 27,346 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Zadanie zrealizowano przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content