Okręgi i obwody do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.

Wójt Gminy Sabnie podaje do informacji uchwały dotyczące podziału gminy Sabnie na okręgi i obwody głosowania, które będą miały zastosowanie od najbliższych wyborów samorządowych.

Załączniki:

  1. Uchwała Nr XLIV/187/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  2. Uchwała Nr XLIV/188/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dodaj komentarz

Skip to content