XLIV/2018 Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XLIV Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sabnie na lata 2018-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Przyjęcie protokółu Nr XLIIII/2018 z Sesji Gminy Sabnie z dnia 27 lutego 2018r.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content