Dzień wolny od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) Wójt Gminy Sabnie zarządził dzień 12 stycznia 2018 r. jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2018 r. Za niedogodności przepraszamy.

 

Dodaj komentarz

Skip to content