10 listopada Urząd Gminy będzie nieczynny

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),  art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) , w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) ustalono, że dzień 10  listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Sabnie będzie dodatkowym dniem wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Dodaj komentarz

Skip to content