XXXVIII Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych przez podmioty dokonujące analizy za 2016 r.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sabnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach w Zespole Szkół w Sabniach w ośmioletnia Szkołę Podstawową im. Heleny Mniszek w Sabniach w Zespole Szkół w Sabniach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształceni dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zembrowie w ośmioletnia Szkołę Podstawową w Zembrowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Heleny Mniszek w Sabniach w Zespole Szkół w Sabniach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.
 12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, informacje.
 14. Przyjęcie protokółu XXXVII/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 września 2017r.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content