XXXVII Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych przez podmioty dokonujące analizy za 2016r.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty.
 6. Zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie za I półrocze 2017r.
  • zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach z dnia 29 sierpnia 2017r. o przedłożonej przez Wójta Gminy Sabnie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Przyjęcie protokółu Nr XXXV/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. i Nr XXXVI/2017 z dnia 04 września 2017r.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content