Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Terytorialnej Służby Wojskowej

W dniu 08 czerwca 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w sali konferencyjnej w  godzinach 09.00-13.00,  przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach  i 5 batalionu Obrony Terytorialnej będą przyjmować wnioski od ochotników z powiatu sokołowskiego o przyjęcie do Terytorialnej Służby Wojskowej.

Składając wniosek o przyjecie do WOT należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • Kopie dowodu osobistego, po okazaniu oryginału;
  • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.
    W tym czasie można też będzie uzyskać informacje na temat służby w wojskach OT.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony przez Komendanta WKU w Siedlcach
ppor. Sandra Kucharska Tel. 261-351-313

Dodaj komentarz

Skip to content