XXXII Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za 2016r.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Sabnie do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sabnie w 2017r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje.
 15. Przyjęcie protokółu Nr XXXI/2017 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 21 lutego 2017r.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content