XXXI Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zapoznanie z Uchwałą Nr Si.13.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sabnie, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030.
 6. Zapoznanie z Uchwała Nr Si.12.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Sabnie na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dotyczącego sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Sabnie.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Przyjęcie protokółu Nr XXIX/2016  z  Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2016r. Nr XXX/2017 z dnia 30 stycznia 2017r.
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content