System Zbiórki Opakowań Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR)

W związku z otrzymanym pismem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin właściciela i koordynatora Sytemu Zbiórki Opakowań PSOR – przypomina  się  rolnikom o  obowiązku zwracania pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Opakowania można zwrócić tam, gdzie zakupiono produkt, lub w dowolnym punkcie prowadzącym zbiórkę w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR. Korzystając z wyszukiwarki bez problemu można odnaleźć ten położony najbliżej danego gospodarstwa:  http://systempsor.pl/punkty-odbioru/ Każde inne postępowanie z odpadami po środkach ochrony roślin, sklasyfikowanych jako niebezpieczne, stanowi naruszenie prawa i nie powinno mieć miejsca. W przypadku pustych opakowań po środkach ochrony roślin, ich przekazania do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Rolnicy, którzy oddają opakowania powinni prosić o dokument potwierdzający zwrot opakowań, który potwierdzi, ze postąpili z opakowaniami w sposób zgodny z prawem.

Kwestie związane z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin reguluje ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Więcej informacji na stronie http://systempsor.pl/

Dodaj komentarz

Skip to content