Obowiązek dokonania spisu zwierząt

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1605 z późn. zm. ) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego ( bydła, świń, kóz i owiec ) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia każdego roku.

Spis ten powinien być dokonany również za rok 2016 w terminie do 31 grudnia 2016 r.

Uwaga:
Spis stanu stada sporządza się oddzielnie dla każdego gatunku.

Druki do wypełnienia są dostępne w siedzibie biura powiatowego oraz na stronie internetowej ARiMR.

Dodaj komentarz

Skip to content