Zgłaszanie planowanego w 2017 roku areału upraw maku i konopi włóknistych

Wójt Gminy Sabnie zwraca się do mieszkańców Gminy, którzy w 2017 roku zamierzają uprawiać mak lub konopie włókniste o zgłoszenie planowanego areału upraw do tutejszego urzędu.

Na podstawie zebranych danych Sejmik Województwa Mazowieckiego, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określi w drodze uchwały ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku lub konopi włóknistych w 2017r. oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowania na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycje uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

W pisemnym zgłoszeniu należy określić:
– imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
– odmianę maku lub konopi włóknistych,
– numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków,
– wielkość powierzchni planowanej pod uprawę.

Dodaj komentarz

Skip to content