XXV Sesja Rady Gminy Sabnie

W dniu 30 sierpnia 2016r. (wtorek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Sabnie. Przewidziano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sabnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/ 2016 z  Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia  28 czerwca 2016r. i protokołu Nr XXIV z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 20 lipca 2016r.
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content