XVI Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015r. (środa) o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sabnie na rok 2016”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sabnie na rok 2016”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2016 rok.
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  • podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2026,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2016 rok.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, informacje.
  • Informacja dotycząca funkcjonowania  i bieżących spraw Izby Rolniczej.
 12. Przyjęcie protokółu Nr XV/2015 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 10 grudnia 2015r.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content