Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Sabnie wykłada od dnia dzisiejszego (26 listopada 2015 r.) do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar powiązany ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty będą wyłożone w terminie do 23 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie przy ul. Głównej 73, w pokoju nr 8 (parter), w godzinach pracy Urzędu, a także dostępne w formie elektronicznej poniżej.

Załączniki:

  1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar powiązany ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma – część tekstowa
  2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar powiązany ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma – część graficzna
  3. prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar powiązany ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma

5 komentarzy do “Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

  1. Aż się prosi aby wykorzystać Wały Jacwingowskie do promocji okolicy i ziemi sokołowskiej. Teren Wałów wyjątkowo nadaje się na skansen archeologiczny, Można to powiązać z ostatnimi odkryciami przy budowie Zalewu i otwarciem tego zalewu. Aktualnie w Muzeum Archeologicznym w Warszawie trwa międzynarodowa wystawa odkryć w Polsce grodzisk po Jaćwingach. W tym muzeum są także odkrycia z Niewiadomej – niestety w magazynie. W połowie lat 60-tych ub wieku prowadzone były w Niewiadomie prace wykopaliskowe .
    Pozdrowienia i wyrazy uznania dla Wójta P. Inż. Wyszyńskiego

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Skip to content