Uroczyste otwarcie inwestycji na terenie Gminy Sabnie

W poniedziałek 12 października na terenie gminy Sabnie i gminy Jabłonna Lacka dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia przeprowadzonych inwestycji tj. dwóch dróg kategorii powiatowej oraz drogi gminnej, dwóch chodników, mostu oraz siłowni zewnętrznej.

W uroczystym poświęceniu i otwarciu zrealizowanych inwestycji oraz symbolicznym przecięciu wstęg uczestniczyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Andrzej Silny, proboszczowie parafii Zembrów, Grodzisk, Gródek i Jabłonna Lacka, władze powiatu sokołowskiego na czele ze Starostą Leszkiem Iwaniukiem i Wicestarostą Martą Sosnowską, oraz Zarządem Powiatu Sokołowskiego, Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński wraz z Radnymi Gminy Sabnie na czele z Przewodniczącym Wacławem Mikołajczukiem, Wójt Gminy Jabłonna Lacka wraz z Radnymi Gminy Jabłonna Lacka na czele z Przewodniczącym Stanisławem Strzałą, Wójtowie z terenu powiatu sokołowskiego, sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz mieszkańcy miejscowości w których dokonano uroczystego oddania inwestycji do użytkowania.

Jako pierwsza do użytku została oddana droga w Hołowienkach w gminie Sabnie. Wartość wykonanego zadania to ponad 1 mln 800 tys. zł, z czego Wojewoda Mazowiecki pokrył niemal 80 % kosztów realizacji zadania, natomiast Powiat Sokołowski i Gmina Sabnie po około 10%.

Jako drugą otwarto inwestycję dotyczącą wykonania chodnika, parkingu i ścieżki rowerowej w Grodzisku. To zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego” i było współfinansowane w 74,5 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania to kwota ponad 270 tys. zł.

Jako ostatnią inwestycję na terenie gminy Sabnie, otwarto siłownię zewnętrzną, wykonaną w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego”. Wartość wykonanego zadania to kwota ponad 145 tys. zł, z czego 104 600 zł, to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast środki z budżetu Powiatu Sokołowskiego i z budżetu Gminy Sabnie to łącznie kwota ponad 39 tys. zł. W ramach tego samego projektu wybudowany został w Sabniach, w roku ubiegłym chodnik o wartości ponad 105 tys. zł, łączący ul. Słoneczną z siłownia zewnętrzną.

Tego samego dnia w Urzędzie Gminy Sabnie odbyło się szkolenie z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych dla rolników.

 

źródło: powiat-sokolowski.pl

Dodaj komentarz

Skip to content