Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12a i 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.). oraz uchwały Nr XXXI/171/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz.  z dnia 1 kwietnia 2013r. poz.4416)- Wójt Gminy Sabnie  podaje do wiadomości publicznej  informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji  wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji  wyborczych  dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 października 2015r.

Załącznik:
pobierz obwieszczenie

Dodaj komentarz

Skip to content