Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy

Wójt Gminy Sabnie informuje, że  rolnicy poszkodowani w  wyniku klęski suszy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w terminie do 31 sierpnia 2015r. przed zbiorem plonu dotkniętego klęską suszy. Aby uznać, że gospodarstwo zostało dotknięte klęską – procent strat w całym gospodarstwie powinien wynosić co najmniej 30% strat średniej produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR.

Druki wniosku o oszacowanie szkód dostępne są w tutejszym Urzędzie pokój nr. 8

Na podstawie złożonych przez rolników wniosków, po powołaniu przez Wojewodę Gminnej Komisji Terenowej do szacowania skutków klęski żywiołowej- Komisja rozpocznie pracę w terenie.

 

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content