IX Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na  IX Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2015r. (środa)  o godzinie 10-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. wyrażenia opinii o kandydatach na ławników.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sabnie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sabnie.
 15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, informacje.
 17. Przyjęcie protokółu Nr VII/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015r. i protokółu Nr VIII/2015 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 14 lipca 2015r.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content