Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

Informuję, że od dnia 15 maja 2015r. do dnia 21 maja 2015r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Sabnie – pokój nr 4 – wyłożony będzie do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do  rad powiatowych izby rolniczej, które odbędą się 31 maja 2015r.

/-/ Wójt Gminy Sabnie
Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content