VI/2015 Sesja Rady Gminy Sabnie

W dniu 30 kwietnia 2015r. ( czwartek) o godzinie  12 -tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie odbędzie się VI/2015 Sesja Rady Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy Sesjami.
 4. Informacja o realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Gminnym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sabnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.
 12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, informacje.
 14. Przyjęcie protokółu Nr V/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 05 marca 2015r.
 15. Zamkniecie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content