Finał diecezjalnego konkursu religijnego w Sabniach

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” – to hasło tegorocznego diecezjalnego konkursu religijnego, którego finał odbył się 16 kwietnia w Zespole Szkół w Sabniach. Konkurs skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, a jego celem było m.in. pogłębienie rozumienia potrzeby nawrócenia w życiu człowieka.

Jak co roku, również i tym razem, uczniowie poradzili sobie świetnie, a trzeba przyznać, że zadanie nie było łatwe. Bo jak za pomocą pracy plastycznej, opowiadania czy wiersza pokazać nawrócenie? Okazuje się, że wcale nie tak trudno, przynajmniej mając dziecięcą wyobraźnię. Monika Wąsowska, laureatka trzeciego miejsca w kategorii plac plastycznych, namalowała kwiaty i drogowskaz, który jak sama mówi – wskazuje nam dobre i złe uczynki. Po stronie dobrych znalazło się  m.in. czytanie Ewangelii. Z kolei zwyciężczyni w kategorii opowiadanie – Amelia Gałązka, opisała historię chłopca o imieniu Bożydar, który przez całe życie borykał się z różnego rodzaju problemami. Ostatecznie –jak opisuje Amelka – Bożydar spotkał na swojej drodze przyjaciółkę Olę, która wskazała mu drogę nawrócenia i pokazała, że warto chodzić do kościoła.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a udział w nim wzięło wielu uczniów i nauczycieli. Ostatecznie jednak do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się 332 osoby z 47 szkół z terenu diecezji drohiczyńskiej, w 3 kategoriach. Celem zmagań konkursowych, poza pogłębieniem rozumienia potrzeby nawrócenia, jak tłumaczy ks. Krzysztof Mielinicki, dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie – miało być także umocnienie wiary w przebaczającą miłość Chrystusa, kształtowanie postawy zaufania człowieka Miłosierdziu Bożemu, kształtowanie postaw chrześcijańskich wśród najmłodszych, ale także pobudzenie do większego zainteresowania Pismem Świętym i rozwijanie  zdolności uczniów. – Już kilka lat temu, kiedy powstał pomysł na organizację konkursu  chcieliśmy sprawić, aby religia w szkołach była bardziej widoczna.

Komisja konkursowa, w której zasiedli: dyrektor szkoły Anna Siemieniuk, Agata Mosiej, Agata Celińska, Jadwiga Kalinowska, Magdalena Raźniak, Małgorzata Kruza, Anna Chmiel i ks. Krzysztof Mielnicki, wyróżniła i nagrodziła prace 58 osób, w większości uczniów i kilku nauczycieli.
Konkurs organizowany był przez Wydział Katechezy w Drohiczynie oraz Zespół Szkół w Sabniach pod honorowym patronatem: J. E. Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dorotę Sokołowską, Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela, Wójta Gminy Sabnie Ireneusza Piotra Wyszyńskiego oraz Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Podczas uroczystego podsumowania wśród zaproszonych gości byli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, Pani wizytator Bożena Piesio, Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński, Przewodniczący Rady Gminy Wacław Mikołajczuk, dyrektorzy sąsiednich szkół, Księża, katecheci.

czniowie szkoły zaprezentowali scenkę o nawróceniu Zacheusza. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody oraz dyplomy, a wykonane przez nich prace zostały wyeksponowane w szkolnej galerii.

Wszystkim uczestnikom na etapie szkolnym i diecezjalnym bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie. Gorące podziękowanie kierujemy również do sponsorów: Pana Wójta Ireneusza Piotra Wyszyńskiego, Sylwestra Jabłońskiego – właściciela firmy „Parkiety Jabłoński”, Prezesa PBS Pana Piotra Żebrowskiego, Pana Sławomira Strzały właściciela składu opałowego, Pana Jacka Morskiego- właściciela piekarni „Smak”, Pana Krzysztofa Szajko – właściciela zakładu „Przetwórstwo mięsa” w Sterdyni.

Dodaj komentarz

Skip to content