Wnioski z badania przez Martę i Kubę przestrzeni publicznej Niecieczy

Naszymi respondentami byli : młodzież, uczniowie szkoły, rodzice, władze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Niecieczy, dyrektor szkoły, prezes OSP, strażacy, ksiądz proboszcz, nasi rodzice, spacerowicze nad zalewem. W naszym badaniu wzięło udział około 40 osób w różnym wieku. Uznaliśmy, że nasi rozmówcy są zaangażowani w działania, znają możliwości, mają pewne potrzeby i oczekiwania oraz pomogą nam w działaniu.

Wspólnymi  siłami  m o ż e m y:

  1. Powołać do istnienia młodzieżową drużynę sportowo- pożarniczą
  2. Zorganizować spotkania i warsztaty o różnej tematyce dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów
  3. Zaangażować się w życie kulturalne szkoły i stowarzyszenia
  4. Założyć grupę wolontariatu, aby pomagać osobom starszym i chorym.
  5. Mieszkańcy są aktywni na rzecz społeczności lokalnej i kształtowania pozytywnego wizerunku miejscowości.

Wnioski, które wynikały z naszego badania przedstawiliśmy mieszkańcom na spotkaniu w szkole, naszym rówieśnikom, a także osobom, które wypowiadały się podczas nagrań.  Na stronie szkoły,  gminy,podlasia24,  ukazały się artykuły, w którym uwzględniliśmy nasze spostrzeżenia i wypowiedzi mieszkańców oraz plan działań.

Najważniejsze to założenie  młodzieżowej drużyny sportowo – pożarniczej. Naszym zadaniem byłoby zebranie grupy młodzieży, przedstawienie pomysłu zarządowi OSP , władzom gminy  i rodzicom. Poprosimy młodych strażaków, aby zechcieli  prowadzić z nami ćwiczenia i zajęcia sportowe. Zwrócimy się z prośbą do władz Stowarzyszenia i gminy o udostępnianie obiektu szkoły i boiska. Zdobędziemy niezbędną wiedzę pożarniczą. Przygotujemy poradnik „Młodego strażaka”. Przygotujemy się do powiatowych zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych.
W warsztatach uczestniczyłyby dzieci , młodzież, a także dorośli mieszkańcy Niecieczy. Zbadamy potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Spotkamy się z zarządem Stowarzyszenia i przedstawimy nasz pomysł aby współdziałać.  Nawiążemy współpracę z Wójtem Gminy  oraz Stowarzyszeniem „Tygiel Doliny Bugu” ,w celu pozyskania środków finansowych oraz wsparcia merytorycznego. Zaplanujemy tematy spotkań. Nawiążemy współpracę z mediami lokalnymi.

Marta Chmiel i Jakub Strzała klasa II b SG

Dodaj komentarz

Skip to content