Zapytanie ofertowe na „Wykonanie remontu sali posiedzeń i pomieszczenia sanitarnego w Urzędzie Gminy Sabnie”

Wójt Gminy Sabnie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą „Wykonanie remontu sali posiedzeń i pomieszczenia sanitarnego w Urzędzie Gminy Sabnie”. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane dnia 20 lutego 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sabnie:

Wykonanie remontu sali posiedzeń i pomieszczenia sanitarnego w Urzędzie Gminy Sabnie

Dodaj komentarz

Skip to content