Sesja budżetowa oraz spotkanie opłatkowo-noworoczne

We wtorek 30 grudnia 2014 r. w budynku Zespołu Szkół w Sabniach odbyła się III Sesja Rady Gminy Sabnie. Uchwalono na niej budżet na 2015 rok. Po sesji odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne, na którym gospodarzami byli Wójt Ireneusz Piotr Wyszyński i Przewodniczący Rady Gminy Wacław Mikołajczuk. Udział w nim wzięli: Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk, Radni Gminy Sabnie, Sołtysi, Dyrektorzy szkół, przedstawiciel Izby Rolniczej Pan Sławomir Hardejewicz, pracownicy samorządowi Gminy Sabnie oraz inni licznie zgromadzeni goście.

Życzenia poprzedziły jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Sabniach. Młodzi aktorzy z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne obrazując przybyłym gościom historię Narodzenia Pańskiego. Po przedstawieniu Pan Wójt i Pan Przewodniczący dokonali podsumowania kończącego się roku oraz podziękowali radnym, pracownikom urzędu i wszystkich jednostek gminnych za zaangażowanie w realizację zadań samorządowych w ciągu całego tego okresu. Nie zabrakło też słów i podziękowania skierowanych do sołtysów i osób współpracujących z Gminą Sabnie. Następnie wszyscy łamiąc się opłatkiem życzyli sobie pomyślności w 2015 roku. Spotkanie było również okazją do wspólnego odśpiewania kolęd.

Dodaj komentarz

Skip to content