Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy w Sabniach

Uprzejmie informuję, że Komisarz Wyborczy w Siedlcach postanowieniem Nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014r. zwołał pierwszą Sesję nowo wybranej Rady Gminy Sabnie na dzień 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy Sabnie przez najstarszego wiekiem radnego.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sabniach.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady.
  5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
  6. Ślubowanie Wójta.
  7. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Sabnie
Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content