Informacja Wójta Gminy Sabnie z dnia 27 października 2014 roku

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Sabnie zawiadmaia, że został sporządzony spis wyborców z terenu gminy Sabnie do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r. i jest udostępniony w Urzędzie Gminy Sabnie  ul. Główna  73 od  dnia 27.10.2014 r. do dnia 15.11.2014 r. w godz. od 8.00 do godz. 15.30 .

Dodaj komentarz

Skip to content