Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy w Sabniach

22 września 2014r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się L Sesja Rady Gminy w Sabniach.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie za I półrocze 2014r.
  – zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach z dnia 4 września 2014r. o przedłożonej przez Wójta Gminy Sabnie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielnik,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisk,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hilarów,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hołowienki,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Hołowienki,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kostki-Pieńki,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kupientyn-Kolonia,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kupientyn,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurowice,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Kurowice,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieciecz-Dwór,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieciecz Włościańska,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niewiadoma,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sabnie,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stasin,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchodół,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tchórznica Szlachecka,
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tchórznica Włościańska,
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysły,
 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zembrów.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.
 30. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 31. Wolne wnioski, informacje.
 32. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 01 sierpnia 2014r i protokołu Nr XLIX /2014 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 29 sierpnia 2014r.
 33. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content