Przebudowa drogi gminnej w Kurowicach

Gmina Sabnie wykonała przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kurowice. Inwestycję wykonano na odcinku 400 metrów bieżących, o szerokości nawierzchni 3,5 metrów. Dokonano także uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym. Przebudowa została wykonana przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. z Siedlec, a jej koszt wyniósł 68 278,41 złotych.

Wójt Gmina Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński w dniu 28 lipca podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50% kosztów.

Dodaj komentarz

Skip to content