ARR przyjmuje powiadomienia od rolników poszkodowanych embargiem

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego.

Producenci z terenu województwa mazowieckiego składają powiadomienia w:

Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie
AL. J. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa

Szczegóły na stronie: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:arr-przyjmuje-powiadomienia-od-rolnikow-poszkodowanych-embargo&catid=379&Itemid=1114

Dodaj komentarz

Skip to content