Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy w Sabniach

01 sierpnia 2014r. (piątek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy w Sabniach.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Sokołowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, informacje.
 20. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 czerwca 2014r.
 21. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content