Cykl debat uczniowskich w Zespole Szkół w Sabniach

W Zespole Szkół w Sabniach kolejny rok z rzędu odbyły się debaty w ramach projektu „Sejm dzieci i młodzieży”. Uczniowie zorganizowali je w celu omówienia istotnych problemów społecznych widzianych z perspektywy młodzieży. Następstwem zaangażowania w działania na rzecz swojej szkoły i swojego najbliższego otoczenia może być udział młodzieży z Gminy Sabnie w obradach XX Sejmu Dzieci i Młodzieży.

W tym roku uczniowie Gimnazjum w Sabniach zorganizowali trzy debaty.

Debata nr 1 – Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?

Przygotowały: Klaudia Danielak i Monika Kowalczuk

Uczestnicy debaty:
Ireneusz Piotr Wyszyński – Wójt Gminy Sabnie
Anna Siemieniuk – dyrektor ZS w Sabniach
Jolanta Grzyb – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zembrowie
Hubert Pasiak – kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego
Agnieszka Wojtkowska – prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”
Paweł Nasiłowski – pracownik gminy Sabnie na stanowisku do spraw środków Unijnych
Sylwester Jabłoński – lokalny przedsiębiorca
Justyna Danielak – przewodnicząca Rady Rodziców
Mirosław Sobieski – rodzic
Anna Chmiel – nauczyciel Zespołu Szkół w Sabniach
Małgorzata Gęsina – nauczyciel Zespołu Szkół w Sabniach
Uczniowie – 65 osób

O debacie

Debata odbyła się 28 marca 2014r. Uczestnicy dyskutowali na temat pozyskanych środków pochodzących z funduszy europejskich oraz planach w tym zakresie na najbliższe lata. Młodzież przedstawiała swoje pomysły na temat działań, które według niej powinny zostać zrealizowane.

Zapis wideo z debaty w serwisie YouTube

Debata nr 2 – Wystarczy chcieć! Bycie aktywnym się opłaca.

Przygotowały: Eliza Skomorucha i Aleksandra Strzała

Uczestnicy debaty:
Ireneusz Piotr Wyszyński – Wójt Gminy Sabnie
Anna Siemienuk – dyrektor Zespołu Szkół w Sabniach
Stanisława Rucińska – przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Olga Jurek, Krzysztof Siemieniuk – radni Gminy Sabnie
Maria Iwańska – sołtys wsi Stasin
Sylwia Kamińska, Monika Tymińska – przedstawiciele Rady Rodziców
Maciej Bajdecki, Jakub Sadło – przedstawiciele Salezjańskiego Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim
Dominik Bolesta – wiceprzewodniczący Samorządu Szkolnego w I LO w Sokołowie Podlaskim
Radosław Kozłowski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Dominika Marchel – wolontariuszka WOŚP
Anna Chmiel – nauczyciel
Uczniowie-70 osób

O debacie

Debata odbyła się 3 kwietnia 2014r. Uczennice, które ją przygotowały oraz zaproszeni goście próbowali uświadomić uczniom, jak wielką rolę pełnią jako wyborcy i jak ważne jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym

Zapis wideo z debaty w serwisie YouTube

Debata nr 3 – Czy warto angażować się w życie społeczne?

Przygotowali: Radosław Kozłowski i Konrad Kraska

Uczestnicy debaty:

Ireneusz Piotr Wyszyński – Wójt Gminy Sabnie
Anna Siemieniuk – Dyrektor ZS Sabniach
Ks. Rafał Romańczuk – Przedstawiciel „Caritas” Diecezji Drohiczyńskiej
Barbara Kozłowska – HM ZHP Sokołów Podlaski
Mieczysław Szymański – Prezes „Miłośników Ziemi Sterdyńskiej”
Agata Mosiej – Wolontariuszka
Paweł Kryszczuk – Pracownik SOK
Małgorzata Gęsina- Przewodnicząca Samorządu szkolnego
Monika Tymińska – Przedstawicielka Rady Rodziców
Agata Bujna i Monika Szupiluk –Wolontariuszki Oratorium
Dominik Bolesta – Przew. Sam. Szkol. w I LO oraz członek- OSP
Anna Chmiel, Krzysztof Siemieniuk – Nauczyciele
Dagmara Iwaniuk – Zastępca Przew. Sam. Szkol.
Aleksandra Gralik – uczennica, harcerz
Uczniowie, media lokalne

O debacie

Debata odbyła się dnia 03.04.2014r. Jej tematem była aktywność społeczna oraz korzyści wynikające z członkostwa w organizacjach pozarządowych.W trakcie debaty goście wymieniali wartości płynące z bycia aktywnym.

Zapis wideo z debaty w serwisie YouTube

Dodaj komentarz

Skip to content