Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą z przeznaczeniem do obsługi sieci wodociągowej na terenie Gminy Sabnie

Dnia 06.02.2014 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 42810 – 2014, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej przetarg nieograniczony p.n. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą z przeznaczeniem do obsługi sieci wodociągowej na terenie Gminy Sabnie”.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – 06.02.2014
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – 06.02.2014
  3. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 – 07.02.2014
  4. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 – 07.02.2014

Dodaj komentarz

Skip to content