Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kurowice

15 października zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kurowice. Do realizacji inwestycji przyjęto technologię polegającą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem sortowanym wzmocnionym emulsją asfaltową. Prace zostały wykonane na odcinku 560 metrów bieżących. Ponadto wykonano pobocza żwirowe.

Zadanie zrealizował wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – FEDRO Sp. z o. o. z Osiecka. Koszt zadania wyniósł 126.567,00 zł.

Modernizacja drogi jest współfinansowana w wysokości 50.000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

mazowsze

Dodaj komentarz

Skip to content